top of page
Anchor 1
FFHR-2.png

"NEVER AGAIN"

The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights, FFHR mission is to promote its values.

The Assembly of the European Parliament awards the Václav Havel Prize every year. The most important award for those who have distinguished themselves in the field of human rights protection. Václav Havel, our former president and most authoritative fellow citizen, was a man who spent his whole life making the Czech people free. We, his Czech children, are obliged to collect his heritage of values and shout from Prague, from our capital, the former "Caput Mundi" ...

STOP VIOLATING HUMAN RIGHTS

Všeobecná deklarace lidských práv je milníkem v historii lidských práv, misí FFHR je prosazovat tyto hodnoty.

Shromáždění Evropského parlamentu každoročně uděluje Cenu Václava Havla. Nejvýznamnější ocenění pro ty, kteří se vyznamenali v oblasti ochrany lidských práv. Václav Havel, náš bývalý prezident a nejautoritativnější spoluobčan, byl mužem, který strávil celý život osvobozováním českého lidu. My, jeho české děti, jsme povinni shromažďovat jeho hodnotové dědictví a volat z Prahy, našeho hlavního města, bývalé „Caput Mundi“ …

PŘESTAŇTE PORUŠOVAT LIDSKÁ PRÁVA

Snímek obrazovky 2022-03-28 v 22.41.05.png

Novinky/ News

Snímek obrazovky 2022-03-28 v 22.41.05.png

Eventy / Events

Nadcházející události

bottom of page