top of page
Snímek obrazovky 2022-03-28 v 22.41.05.png

Dětská práva /  Children right's

"Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva. Vzhledem ke svému tělesnému i duševnímu vývoji, bezbrannosti a zranitelnosti potřebuje zvláštní péči, pomoc, ochranu, porozumění a lásku."

Snímek obrazovky 2022-03-29 v 0.03.57.png

"A child, like every human being, has value, dignity and fundamental rights. Because of his or her physical and mental development, defenselessness and vulnerability, he or she needs special care, help, protection, understanding and love."

Kids in Church

Práva dítěte / Children Right's

Kids Blowing Bubbles
Kids for Peace
Kids in Church

FFHR se zaměřuje na práva dětí / focuses on children's rights

 

Děti v jakékoli části světa mají právo:

Children in any part of the world have the right to:

 • Spravedlivé zacházení / To Fair treatment Live and grow healthy

 • Žít a vyrůstat zdravě / Live and grow healthy 

 • Být v bezpečí bez ohledu na to  kde se nachází / Be safe no matter where you are

 • Získat vzdělání / Get an educatio

 • Hrát si a bavit se / Play and have fun

FFHR věří, že děti pocházející z rodin nebo s rodinami nebo příbuznými odcházejícími v Xinjiangu, Tibetu, Hong Kongu, trpí neuvěřitelnými bolestmi kvůli:

Believes that children from or with families or relatives leaving in Xinjiang, Tibet, Hong Kong suffer incredible pain due to:

 • přímému zneužívání / direct abuse

 • osobnímu svědectví zneužívání /personal testimony of abuse

 • rozbitému rodinnému dědictví / broken family heritage

FFHR hlavním projektem je psychologicky pomoci těmto dětem pomocí tréninkové platformy s vlastním tempem a aplikace simulační hry, která je plánována:

Our main project is to psychologically help these children with a self-paced training platform and a simulation game application, which is planned:

 • zotavit a vyléčit duševních nemocí / to Recover and Cure Mental Illness 

 • řízení Angeru / Anger management 

 • nebojujte bez boje (Gándhího dědictví) / don't fight without a fight (Gandhi's legacy)

1_edited.png
bottom of page