top of page
Snímek obrazovky 2022-03-28 v 22.41.05.png

From Judgment To Action

Rádi bychom Vám představili jedinečný univerzitní projekt s názvem “From Judgment To Action”, který se uskuteční v říjnu 2022 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy za podpory dalších národních i mezinárodních organizací.

Součástí předmětu Ochrana občanských a lidských práv v nově vzniklém Centru pro konstitucionalismus a lidská práva bude řešení otázky lidských práv Ujgurů a implementace rozsudku Ujgurského Tribunálu na český právní systém. Celé to bude doprovázeno sérii přednášek s experty, členy Ujgurského Tribunálu i přeživšími.

 

Na přednášky jste srdečně zváni

Velké přednášky které by neměly ujít Vaší pozornosti: 

 

10. 10. 2022, 18:00 - 19:30 na Právnické fakultě UK, místnost 100 - otevřené pro veřejnost

 • Přeživší z převýchovných a internačních táborů.

 • Rahima Mahmut - ředitelka pobočky Světového ujgurského kongresu (WUC) ve Velké Británii a výkonná ředitelka organizace Stop Uyghur genocide, tlumočnice z ujgurštiny.

 • Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. - přední český sinolog a ujgurista z Orientálního ústavu AV ČR.

24. 10. 2022, 18:00 - 19:30 na Právnické fakultě UK, místnost 100 - otevřené pro veřejnost

 • Sir Geoffrey Nice QC - předseda Ujgurského tribunálu v Londýně, hlavní žalobce v procesu se Slobodanem Miloševičem v Haagu. 

 • Dr. Aldo Zammit Borda - vedoucí výzkumu a vyšetřování Ujgurského tribunálu v Londýně, ředitel Centra pro přístup a spravedlnost na Anglia Ruskin University.

 • Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. - přední český sinolog a ujgurista z Orientálního ústavu AV ČR. 

We would like to introduce you to unique university project called "From Judgment To Action", which will take place in October 2022 at Charles University Faculty of Law with the support of other national and international organizations.

Uyghur cause and implementation of the Uyghur Tribunal Judgment onto the czech legal system will be a part of the course “Protection of civil and human rights" in Constitutionalism and Human Rights Centre of the Charles University Faculty of Law. 

All this will be accompanied by a series of lectures with experts, members of the Uyghur Tribunal and survivors.

 

You are very welcome to attend the lectures.

Big lectures that you should not miss:

 

10th October 2022, 18:00 - 19:30 at the Faculty of Law, UK, room 100 - open for public

 • Survivors of re-education and internment camps

 • Rahima Mahmut - UK director of the World Uyghur Congress (WUC) and executive director of Stop Uyghur Genocide, Uyghur interpreter

 • Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. - Czech sinologist and Uygurist from the Oriental Institute of the Czech Academy of Science.

 

24th October 2022, 18:00 - 19:30 at the Faculty of Law, UK, room 100 - open for public

 • Sir Geoffrey Nice QC - Chairman of the Uyghur Tribunal in London, lead prosecutor in trial of Slobodan Milosevic in The Hague.

 • Dr. Aldo Zammit Borda - Head of Research and Investigations at the Uyghur Tribunal in London, Director of the Centre for Access to Justice and Inclusion at Anglia Ruskin University.

 • Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. - leading Czech sinologist and Uygurist from the Oriental Institute of the Czech Academy of Science.

bottom of page