top of page

út 15. 2.

|

Prague 1

 Sir Geoffrey Nice na právnické fakultě o Genocidě Ujgurů v Sin- Ťiangu  

Tickets are not on sale
See other events
 Sir Geoffrey Nice na právnické fakultě o Genocidě Ujgurů v Sin- Ťiangu  
 Sir Geoffrey Nice na právnické fakultě o Genocidě Ujgurů v Sin- Ťiangu  

Čas a místo

15. 2. 2022 16:00

Prague 1, 110 00 Prague-Prague 1, Czechia

O události

Geoffrey Nice se angažuje v případech porušování lidských práv, genocidy a zločinů proti lidskosti. Přednáška a diskuse se uskuteční na hlavní budově Filozofické fakulty UK (místnost 104) v pondělí 14. února, od 15:00 do 16:30.

V přednášce s názvem Searching for Justice the Value of People’s Tribunals se bude věnovat obecnější otázce definice genocidy a podrobněji pojedná o Ujgurském tribunálu, který 9. prosince 2021 dospěl k závěru, že v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se Čínská lidová republika dopouští genocidy a zločinů proti lidskosti.

Moderuje Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu AV ČR, který přednáší ujgurštinu na FF UK. Přednášku pořádá Centrum strategických regionů ve spolupráci s Forum for Human Rights, Orientálním ústavem AV ČR a projektem Sinopsis.

Sir Geoffrey Nice QC od roku 1971 působí jako advokát. V letech 1998 až 2006 pracoval u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a vedl stíhání Slobodana Miloševiće, bývalého prezidenta Srbska. Velká část jeho práce od té doby souvisí s případy před Mezinárodním trestním soudem – Súdán, Keňa, Libye – nebo pro bono skupiny obětí – Írán, Barma, Severní Korea – jejichž případy se nemohou dostat k žádnému mezinárodnímu soudu. Pracuje pro několik souvisejících nevládních organizací a přednáší a komentuje v médiích v různých zemích otázky mezinárodních válečných zločinů. Od roku 1984 je soudcem na částečný úvazek v Old Bailey a zasedal jako soudce v jiných jurisdikcích, tribunálech a vyšetřováních. V roce 2005 byl jmenován čestným doktorem práv na University of Kent a v roce 2007 byl pasován na rytíře za zásluhy o mezinárodní trestní spravedlnost.

Sir Geoffrey Nice byl předsedou Čínského tribunálu, pověřeného Mezinárodní koalicí pro ukončení zneužívání transplantací v Číně (ETAC) a některými praktikujícími Falun Gongu. Tribunál se zaměřil na otázku nuceného odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně. V roce 2020 se na žádost Světového ujgurského kongresu (World Uyghur Congress) stal předsedou Ujgurského tribunálu. Ten v prosinci 2021 shledal Čínskou lidovou republiku vinou ve věci genocidy a zločinů proti lidskosti namířených proti Ujgurům a dalším národnostním menšinám v severozápadní Číně.

https://www.ff.cuni.cz/2022/02/vyznamny-britsky-pravnik-sir-geoffrey-nice-bude-na-ff-uk-diskutovat-principu-nezavislych-tribunalu/

Sdílet událost

bottom of page