top of page

Naše vize a cíle

Young People at a Workshop

Naše poslání a cíle

V trojúhelníku metodických oblastí (osvěta, dokumentace a názorová konfrontace) hodláme identifikovat pedagogické příležitosti, vědecké postupy a rezervoáry dobré vůle a koncentrovat je v obecně srozumitelné ideje globálního vlastenectví, které se sílou zřejmého názoru bude stavět proti utlačovatelům, proti obchodníkům s hloupostí a nenávistí a proti zbabělým či vypočítavým pomatencům. Plánujeme pokračovat v našich dosavadních snahách s důrazem na naši nejsilnější společnou preferenci, což jsou lidská práva. Před zrakem veřejnosti budeme plánovat a uskutečňovat vyvážené spektrum projektů zejména v těchto třech oblastech. Posilování povědomí o konceptu lidských práv v české a evropské společnosti. Dokumentace jednoznačných případů masového porušování lidských práv. Aktivní účast na organizaci a podpoře přátelské názorové konfrontace v oblasti lidských práv.

Současnost a co chystáme

Několik let se věnujeme debatám o možnostech individuální politiky, která by překračovala hádku o fyzické potřeby organického života, ale i pouhé pasívní reagování na výstupy uklidňovacího pohádkového průmyslu mocenských skupin na národní i na mezinárodní úrovni.

Členové naší skupiny se různými způsoby přiblížili a podíleli na těchto lidskoprávních aktivitách, snahách a projektech. 

 

 

CHYSTÁME

Portál pro studium historie a problematiky lidských práv s důrazem na propagaci. Výzkum současného stavu debaty a mezinárodně politické situace konceptu lidských práv. Vysoce zabezpečený a odborně strukturovaný portál pro poskytování svědectví ve věci poškozování lidských práv. Série osobních i virtuálních setkání akademické sféry, lidsko-právních neziskovek, politických činitelů a morálních autorit

Creative Office
bottom of page